Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is voor veel bestuurders  helaas wat onbekend en vaak onderbelicht. In dit artikel geven we wat meer inzicht in wat bestuurdersaansprakelijkheid inhoudt en hoe je tegen de financiële risico’s kunt verzekeren

Wat is Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming , vereniging of stichting ben je verantwoordelijk voor het op de juiste manier voeren van een onderneming. Als bestuurder ga je er van uit dat zolang je je werk goed doet er financieel niet veel kan gebeuren met je privé vermogen. Zolang alles goed gaat zal dat ook niet snel gebeuren. Echter, als de onderneming in de problemen komt dan zijn er situaties waarin je als bestuurder ook in privé kan worden aangesproken.

Je kunt niet zomaar als bestuurder persoonlijk worden aangesproken. Er moet wel sprake zijn van ‘ kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Als het voor een ieder duidelijk is dat er een bestuurlijke fout is gemaakt, waar financiële schade uit voortkomt, kun je door derden aansprakelijk worden gesteld. Heeft één van de bestuursleden een fout gemaakt? Dan zijn alle leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk te stellen!

6 voorbeelden waarvoor je als bestuurder in privé aansprakelijk gesteld kan worden

 1. Als het bedrijf failliet gaat door een transactie waarvan je achteraf kunt zeggen dat dit een te groot financieel risico vormde voor de onderneming. De curator kan de bestuursleden in privé aanspreken
 2. Onvoldoende informeren van een toezichthouder. Denk daarbij aan een data lek die niet wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Het niet op tijd deponeren van de jaarrekening en de BV gaat failliet, ook hier is sprake van onbehoorlijk bestuur!
 4. Een afnemer is niet kredietwaardig en er is geen onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid. De onderneming heeft minder winst of gaat zelfs failliet. De benadeelden kunnen de bestuurders in privé aanspreken.
 5. Een bestuurder besluit om geld van de onderneming, vereniging of stichting achterover te drukken. Elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk. Je bent dus ook verantwoordelijk voor beslissingen van je medebestuurders.
 6. Het besluit om bepaalde risico’s niet te verzekeren wat uiteindelijk lijdt tot een faillissement wordt gezien als onbehoorlijk bestuur. Laat je dus goed informeren over de risico’s die de onderneming loopt.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen de financiële risico’s die je als bestuurder kunt lopen. Zodra er sprake is van dekking op de verzekering, heeft de verzekeraar twee belangrijke taken:

 • De verzekeraar voert het verweer tegen de aansprakelijkstelling. Dat je aansprakelijk gesteld wordt, betekent niet dat je het ook direct bent. Het verweer wordt betaald vanuit het verzekerde bedrag op deze verzekering*1.
 • Als blijkt dat je aansprakelijk bent, betaalt de verzekeraar de schade*1.

Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekeraars maken onderscheid in de verzekering voor een viertal groepen:

 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Vereniging van Eigenaars
 • Bedrijven en Coöperaties

Verzekerd zijn niet alleen de bestuursleden maar ook de toezichthouders en commissarissen. Deze verzekering beschermt dus het privé vermogen van de bestuurder en niet zozeer die van het bedrijf, vereniging of stichting! Op de vraag of je ergens voor aansprakelijk bent, is het niet belangrijk of je betaald krijgt voor je functie of dat je als vrijwilliger werkt.

6 tips om bestuurdersaansprakelijkheid te beperken!

 1. Richt een vereniging formeel op bij een notaris. Schrijf je vereniging in bij de Kamer van Koophandel en vermeld daar de bestuursleden.
 2. Treed je af als bestuurder? Laat je dan uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.
 3. Kijk na of er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanwezig is vóórdat je toetreedt als bestuurder. Is deze er niet? Regel deze dan direct.
 4. Bekijk de jaarrekening. Hoe staat de onderneming er financieel voor. Zijn er buffers om tekorten op te vangen of is er al een tekort?
 5. Bekijk ook welke risico’s de onderneming loopt. Zijn risico’s die kunnen leiden naar een faillissement verzekerd?
 6. Lees de statuten van de vereniging of stichting. Welke bestuurder is waar voor verantwoordelijk en welke bevoegdheden horen daar bij. Hoe wordt verantwoording afgelegd. Hoe komen bestuursbesluiten tot stand? Bestuursbesluiten die in strijd zijn met de statuten kunnen ongeldig zijn.

Wil je meer weten of advies?

Wil je meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of advies over dit onderwerp? Wil je weten wat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor jouw bedrijf, vereniging of stichting kost? Neem gerust contact met ons op!

*1). Er moet wel sprake zijn van dekking op de polis en maximaal tot het verzekerde bedrag!

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poel Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie